Κυριακή, 6 Ιουλίου 2008

Ε.ΟΜ.Ε.Α. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Το λογότυπο της ομοσπονδίας απεικονίζει την εξελεγκτική πορεία από την ανέμελη βουτιά στο υγρό στοιχείο, στην ώριμη ενασχόληση με δραστηριότητες. Η αλλαγή των χρωμάτων οριοθετεί τα στάδια. Η χρήση των τετραγώνων συμβολίζουν την λογική.

Η μελέτη έγινε με γνώμονα την γέννηση μιας ομοσπονδίας και την οπτική αντίληψη της φιλοσοφίας της με την πρώτη ματιά. Το σχεδιαστικό ύφος των τεσσάρων στοιχείων, δημιουργήθηκε με το σκεπτικό ότι μελλοντικά θα μπορούν με την ίδια αισθητική να σηματοδοτηθούν δραστηριότητες και δράσεις της ομοσπονδίας...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε όλους τους φορείς του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για την υπό σύσταση Ομοσπονδία με την επωνυμία «Ε.ΟΜ.Ε.Α Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Αλιείας».
Το καταστατικό έχει ήδη πάει σε όλους τους ενδιαφερομένους συλλόγους και επέστρεψε με τις παρατηρήσεις, απόψεις και ιδέες τους, για αυτό και τροποποιήθηκε εκ νέου δίνοντας την τελική μορφή του που είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι που θα αποτελέσουν και τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας, θα συναντηθούν σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί για να πάρουν την τελική απόφαση και να εκλέξουν και την προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι :

1. Η προστασία του χερσαίου θαλασσίου και υποθαλασσίου περιβάλλοντος.
2. Η ανάπτυξη και η διάδοση της ερασιτεχνικής παράκτιας αλιείας με καλάμι και μηχανισμό, με πετονιά και από σκάφος στη θάλασσα, στις λίμνες και ποτάμια της χώρας μας.
3. Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας από όπου και αν προέρχεται.
4. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της ομοσπονδίας για τα επιτεύγματα της επιστήμης πάνω σε αλιευτικά θέματα και τις νέες μεθόδους και τεχνικές ψαρέματος σε αλμυρό και γλυκό νερό.
5. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδεύσεως των ερασιτεχνών αλιέων έτσι ώστε να δημιουργούνται παράκτιοι αλιείς με γνώση, συνείδηση και με σεβασμό στο περιβάλλον.
6. Η προστασία των ελληνικών θαλασσών, λιμνών και ποταμών της χώρας μας και εμπλουτισμό αυτών, με σχετικές ενέργειες, παρουσιάσεις και διαβήματα προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
7. Η ανάπτυξη και η διάδοση των τεχνικών ρίψεων με καλάμι και μηχανισμό και η επιμόρφωση με σεμινάρια και σε συνεργασία με διεθνείς ενώσεις, ομοσπονδίες και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τις ρίψεις.
8. Η συνεργασία με την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οικολογικές οργανώσεις και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας που δραστηριοποιούνται για τη προστασία του θαλασσίου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.
9. Η ανάπτυξη αγωνιστικής δραστηριότητας μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας, συμμετοχή των διαγωνιζόμενων σε αγώνες στο εξωτερικό καθώς και διοργάνωση αγώνων μαζικής συμμετοχής συμμετεχόντων κάθε ηλικίας υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας.
10. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, διδασκαλιών και ομιλιών σχετικά με την παράκτια αλιεία, η ίδρυση γραφείων, εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών για την ενημέρωση των αλιέων, απονομή βραβείων, διπλωμάτων, μεταλλίων και ηθικών αμοιβών στους διακριθέντες των αγώνων και διαγωνισμών της Ομοσπονδίας, διοργανώσεις εκδρομών, δημιουργία δικτυακού τόπου στο διαδίκτυο για τη προβολή της Ομοσπονδίας καθώς και δημιουργία οπτικοακουστικών μέσων.
11. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και σε διεθνή αλιευτικά συνέδρια που να έχουν σχέση με την παράκτια αλιεία σε αλμυρό και γλυκό νερό και τη προστασία του θαλάσσιου πλούτου, των ακτών και του υδάτινου οικοσυστήματος.
12. Η δημιουργία καταφυγίων για τη προστασία και αναπαραγωγή των αλιευμάτων.
13. Η έκδοση εντύπων και περιοδικών σχετικών με την αλιεία και την Ομοσπονδία.
14. Η συμμετοχή μελών του Δ.Σ. ή ειδικών επιτροπών σε κέντρα λήψεων αποφάσεων για θέματα που αφορούν την παράκτια αλιεία σαν γνωμοδοτικά όργανα, καθώς και η επεξεργασία και η προβολή των θέσεων της Ομοσπονδίας σε ανάλογα νομοσχέδια.
15. Ανακοινώσεις στον τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα παράκτιας αλιείας και ρίψεων, μελέτες δημοσιεύσεις, διαλέξεις, συζητήσεις κινηματογραφικές προβολές, προβολές διαφανειών, λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου και γενικά κάθε μέσο το οποίο το Δ.Σ. και τα τμήματα εργασίας της Ομοσπονδίας θα θεωρήσουν απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
16. Η συνεχής επαφή και συνεργασία της Ομοσπονδίας με όλα τα Σωματεία Ερασιτεχνικής Αλιείας είτε είναι μέλη αυτά είτε όχι για τη μελέτη, τη προώθηση και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με την ερασιτεχνική παράκτια αλιεία και τη προστασία των ελληνικών θαλασσών, λιμνών και ποταμών και με τη βοήθεια με παραστάσεις και διαβήματα στις κρατικές και άλλες αρχές, για την επιτυχία των σκοπών τους στη περίπτωση που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
17. Συνεχής συμμετοχή και αρωγή σε εξωραϊστικές, οικολογικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της ερασιτεχνικής αλιείας.

.......................................................

Αφετηρία της προσπάθειας αυτής είναι αποκλειστικά η αγάπη μας για το ψάρεμα και η προστασία του περιβάλλοντος με κάθε μέσο και παρέμβαση.
Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των σωματείων και η ευαισθητοποίηση και οργάνωση των ελλήνων ερασιτεχνών αλιέων σε ότι σχετίζεται με την παράκτια αλιεία σε αλμυρό και γλυκό νερό.
Ευχή μας η μαζική κινητοποίηση όλων των ενεργών ερασιτεχνών και η αφύπνιση όλων ανεξαιρέτως για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της Ομοσπονδίας.
Ιδανικό μας η ενημέρωση και εκπαίδευση της νέας γενιάς και η δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών σε ότι αφορά το ψάρεμα, τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών της χώρας μας.
Προσδοκία, δέσμευση και όραμά μας η ατέρμονη και άκοπη προσπάθειά μας να προστατεύσουμε την υδάτινη χλωρίδα και πανίδα του τόπου μας και να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στην ερασιτεχνική αλιεία.
Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα ενεργά σωματεία της ερασιτεχνικής αλιείας να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή και να συμμετάσχουν στην υπό ίδρυση Ομοσπονδία, θεωρώντας την, δική τους κατάκτηση.
Όσα σωματεία ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στην Ομοσπονδία, μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας.Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν σύλλογο ερασιτεχνικής αλιείας, η υπό ίδρυση ομοσπονδία μέσω του νομικού της συμβούλου, δίνει πληροφορίες και έτοιμο καταστατικό που είναι σύμφωνο με την Ελληνική νομοθεσία.Δημήτρης Σβάρνας, νομικός σύμβουλος, 210 36.36.472, 6932-300189,
e-mail : jimsvarn@otenet.gr (υπογράφει την ανακοίνωση)


Για την επικοινωνία
Ηλίας Χατζηγεωργίου 6973-676888,
e-mail : info@tracerclub.gr

Creative Commons License
Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα.

1 σχόλιο:

SIFIS είπε...

ΚΡΙΜΑ...........
να τναχτη στον αερα και να διαλυθη η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ πριν ακομη ξεκινηση.
Χωρις καν να βγη μια ανακοινωση απο τον λαλιστατο κατα τα αλλα κ. ΕΥΓΕΝΙΤΑΚΗ.
ΣΗΦΗΣ/ΞΑΝΘΗ